Wil je je kind inschrijven in het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs?

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2024-2025

De Vlaamse overheid verplicht een aanmeldsysteem voor scholen die een limiet leggen op het maximum aantal leerlingen dat toegelaten kan worden op school. Hierdoor verlopen de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 op dezelfde manier als vorig schooljaar.

Alle  scholen van onze scholengemeenschap kiezen voor het aanmeldsysteem. Zo kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven aanbieden en krijgen alle leerlingen dezelfde kansen. Je moet je zoon/dochter dus eerst aanmelden en nadien inschrijven. Alle informatie over het correct aanmelden kan je vinden op deze pagina.

Naar het aanmeldsysteem
Image

Secundair onderwijs: 1ste leerjaar

Hoe schrijf je je kind in voor het eerste leerjaar van één van de scholen uit onze scholengemeenschap? Op deze pagina lees je hoe en wanneer je dit doet. 

Welke kinderen kan je inschrijven?

1ste leerjaar A (1A)

Na de lagere school gaat je kind naar het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs. Je schrijft je kind in voor 1A. Als je kind een getuigschrift basisonderwijs heeft, kan het starten in 1A.

Zijn er redelijke twijfels of je kind kan starten in 1A en weet je dus nog niet of je kind zal starten in 1A of in 1B? Dan kan je je voor beide opties aanmelden. De basisschool van je kind heeft hierover dan zeker al met je gesproken.

1ste leerjaar B (1B)

Na de lagere school gaat je kind naar het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs. Heeft je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan kan je kind starten in 1B. 1B is voor jongeren die liever al doende leren of voor jongeren met een leerachterstand.

Zijn er redelijke twijfels of je kind kan starten in 1A en weet je dus nog niet of je kind zal starten in 1A of in 1B? Dan kan je je voor beide opties aanmelden. De basisschool van je kind heeft hierover dan zeker al met je gesproken.

Wanneer en hoe inschrijven?

Inschrijven in het 1ste leerjaar secundair onderwijs 2024-2025.

Vóór 25 maart 2024

Bereid je voor

Bereid je aanmelding goed voor: leer onze scholen kennen, informeer je over de procedure en verzamel de nodige documenten. Kijk op de schoolwebsites wat er van jou verwacht wordt (https://sg-sintmichiel.be/inschrijven/).  

Wil je je kind inschrijven in het 1ste leerjaar van een secundaire school voor het schooljaar 2024-2025? Dan moet je je kind altijd eerst aanmelden. Je kan je aanmelding als volgt voorbereiden:

  1. Maak een lijstje met de scholen van je keuze.
  2. Informeer je over onze procedure.
  3. Ga na of je kind voorrang heeft.
  4. Verzamel de nodige documenten.
  5. Bekijk op de website van de school de capaciteiten die de school aanhoudt.

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang, maar er is geen aparte aanmeldingsperiode voor hen. Meld hen op hetzelfde moment aan als de andere kinderen.

25 maart (09:00) > 19 april 2024 (23:59)

Meld je kind online aan

Om in te schrijven in het 1ste leerjaar van een van onze scholen moet je je kind eerst aanmelden. Een aanmelding is geen inschrijving! Aanmelden betekent dat je als ouder digitaal opgeeft voor welke school je wenst in te schrijven. Na de aanmeldingsperiode krijg je uitsluitsel in welke school je kunt inschrijven.

LET OP:

Zolang er voldoende plaats is, krijg je ALTIJD de school van je eerste keuze. Enkel als je school van eerste keuze meer aanmeldingen krijgt dan beschikbare plaatsen wordt er geloot tussen de aanmeldingen. Alleen in dit scenario word je doorverwezen naar de school van tweede keuze of eventueel de school van derde keuze als ook je school van tweede keuze meer aanmeldingen als beschikbare plaatsen telt. 

Indien je je niet kan inschrijven in de school van je eerste keuze, kom je hier op de wachtlijst. Wanneer er een plaats vrijkomt, word je gecontacteerd en kan je alsnog hier inschrijven. 

Aanmelden doe je vanaf 25 maart (9 uur) tot en met 19 april 2024 (23.59 uur). Ga naar https://sg-sintmichiel.be/inschrijven/ en kies de online aanmeldapplicatie (zie bovenaan deze pagina) en meld je kind aan. Het moment van aanmelden speelt geen rol. Het is niet zo dat de eerste die zich aanmeldt als eerste een plaats krijgt. Het is wel belangrijk dat je je kind aanmeldt tijdens deze periode. 

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang, maar melden op hetzelfde moment aan als de andere kinderen. Ook hier speelt het moment van aanmelden geen rol. 

14 mei > 10 juni 2024

Schrijf je aangemelde kind in

Tussen 20 april en 13 mei 2024 krijg je een ticket via een toewijzingsbericht (e-mail). Daarin staat in welke school je je kind kan inschrijven. In dit bericht staan bovendien instructies hoe en wanneer je de inschrijving kan doen. Doe je dat niet, dan verlies je de gereserveerde plaats. Heeft je kind geen plaats in de school van eerste keuze? Dan sta je ook op de wachtlijst van deze school. De school contacteert je wanneer er een plaats vrijkomt, maar je krijgt dus altijd een mogelijkheid om in te schrijven in een school van tweede of eventueel derde keuze.

Heb je geen plaats of heb je je kind niet aangemeld? Dan kun je je kind nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 14 mei 2024, maar alleen waar er nog plaats is. Dit kan je terugvinden op de website van de school.

Vrije inschrijvingen

Zoek je nog een vrije plaats in een school voor het schooljaar 2024-2025? Of wil je je kind op de wachtlijst van een school die al volzet is laten plaatsen? Dat kan tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Die start op 14 mei 2024 om 9.00 uur. Ga naar de website van de school om na te gaan hoe je je kind kan inschrijven.

Opgelet! Tijdens de vrije inschrijvingsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Er geldt ook geen voorrang meer.

Bekijk hoeveel vrije plaatsen er nog zijn via de website van de school.

Ombudsdienst inschrijvingen

Elke initiatiefnemer die een aanmeldingsprocedure organiseert, richt een ombudsdienst inschrijvingen in die instaat voor de eerstelijnsbehandeling van:

  • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing;
  • vragen over erkenning van een uitzonderlijke situatie;
  • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure.

Klachten en vaststellingen die na een termijn van 15 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Mail naar ombudsdienstinschrijvingen@kosm.be voor het indienen van een klacht of een vraag tot uitzonderlijke situatie.

Veelgestelde Vragen