Image

Maak kennis met onze medewerkers

De medewerkers van de centrale diensten ondersteunen de scholen op vlak van personeel, financiën, infrastructuur en veiligheid.

Coördinerend directeur


Evy Loos
089 73 01 64
Sint-Jacobstraat 12, 3960 Bree
evy.loos@kosm.be 

Financiën


Baron de Taxislaan 4, 3960 Bree
089 33 00 01
boekhouding@kosm.be 

  • Lut Dreezen
  • Sven Dreesen
  • Sabien Smeets
  • Evi Van de Poel
  • Kim Vliegen
  • Karolien Ghysen

Personeel


Sint-Jacobstraat 12, 3960 Bree
089 73 01 65
personeel@kosm.be 

Medewerkers 

  • Els Dirckx
  • Mark Reyskens  
  • Lieve Stans
  • An Gielen

Facility


Preventieadviseur


Bart Reumers 
Baron de Taxislaan 4, 3960 Bree
089 46 11 63
bart.reumers@kosm.be

Administratieve ondersteuning


Rob Janssenswillen
Sint-Jacobstraat 12, 3960 Bree
rob.janssenswillen@kosm.be