Studieaanbod 1ste graad

eerste leerjaar A

Basisvorming = 27 uur

Aardrijkskunde (1 uur)
Beeld (2 uur)
Engels (1 uur)
Frans (3 uur)
Geschiedenis (1 uur)
Godsdienst (2 uur)
Lichamelijke opvoeding (2 uur)
Mens en samenleving (2 uur)
Muziek (1 uur)
Natuurwetenschappen (2 uur)
Nederlands (4 uur)
Techniek (2 uur)
Wiskunde (4 uur)

Keuzegedeelte = 5 uur


Klassieke talen
Natuur en techniek
Communicatie en actualiteit
Technisch-creatief
Sociaal-creatief
Sport
Klassieke talen
Agro- en biotechnieken
Crea
Technisch-creatief
Sport & wetenschap
STEM-wetenschappenKlassieke talen
Kookatelier
STEM
Italiaans
Kunstatelier
IT & Marketing
Muzisch atelier
SportSTEM-wetenschappen
STEM-technieken

eerste leerjaar b

Basisvorming = 27 uur

Beeld (2 uur)
Engels (1 uur)
Frans (2 uur)
Godsdienst (2 uur)
Lichamelijke opvoeding (2 uur)
Maatschappelijke vorming (3 uur)
Muziek (1 uur)
Nederlands (4 uur)
Techniek (4 uur)
Natuur en ruimte (2 uur)
Wiskunde (4 uur)

Keuze school/leerling = 5 uur

Leren leren en leven (1 uur)
ICT (1 uur)
Project Techniek (3 uur)

ICT (1 uur)
Verbreding sociale activiteiten / plant & dier (2 uur)
Optie (techniek of project) (2 uur)

Talentenuren mix (4 uur)
Sociale activiteiten/ICT (1 uur)

STEM-technieken (4 uur)
I-Study (leren leren – ICT) (1 uur)

tweede leerjaar a

Basisvorming = 25 uur

Aardrijkskunde (2 uur)
Engels (2 uur)
Frans (3 uur)
Geschiedenis (2 uur)
Godsdienst (2 uur)
Lichamelijke opvoeding (2 uur)
Muziek (1 uur)
Natuurwetenschappen (1 uur)
Nederlands (4 uur)
Techniek (2 uur)
Wiskunde (4 uur)

Keuze school = 2 uur

ICT (1 uur)
Verdieping en/of remediëring Frans - wiskunde (1 uur)

Sport & wetenschap / Kunst & crea / Mens & maatschappij (2 uur)

Coaching Frans (1 uur)
Coaching wiskunde (1 uur)

STEM-technieken:
Flex-uur: differentiatie techniek - wiskunde -
Frans (2 uur)

STEM-wetenschappen:
Frans+ (1 uur)
Wiskunde+ (1 uur)

Basisoptie = 5 uur
Economie en organisatie
Klassieke talen
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Sport
STEM-technieken
STEM-wetenschappen

tweede leerjaar b

Basisvorming = 20 uur

Engels (2 uur)
Frans (1 uur)
Godsdienst (2 uur)
Lichamelijke opvoeding (2 uur)
Maatschappelijke vorming (2 uur)
Muziek (1 uur)
Natuur en ruimte (2 uur)
Nederlands (3 uur)
Techniek (2 uur)
Wiskunde (3 uur)

Keuze leerling/school = 2 uur

ICT (1 uur)
Nederlands (1 uur)

ICT (1 uur)
Beeld of project (1 uur)

Kunst en creatie of voeding (2 uur)

Technologie (2 uur)

Pakket van basisopties = 10 uur

Basisoptie Maatschappij en welzijn (6 uur)
Basisoptie Economie en organisatie (4 uur)


STEM-technieken (10 uur)
Pakket Land- en tuinbouw


Basisoptie Economie en organisatie (5 uur)
Basisoptie Maatschappij en welzijn (5 uur)


Basisoptie STEM-technieken (10 uur)

Studieaanbod 2de graad

DomeinenFinaliteiten
Finaliteit doorstroom (D)Dubbele finaliteit (D/A)Finaliteit arbeidsmarkt (A)
domeinoverschrijdend (aso)domeingebonden (tso / kso)tso / ksobso

Economie en organisatie
Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen
Bedrijf en organisatie
Organisatie en logistiek

Land- en tuinbouw
Biotechnologische wetenschappen
Plant-, dier- en milieutechnieken
Plant, dier en milieu

Maatschappij en welzijn
Humane wetenschappen
Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Maatschappij en welzijn

Haar- en schoonheidsverzorging

Zorg en welzijn


Sport
Sportwetenschappen
Sport

STEM
Natuurwetenschappen

Bouwwetenschappen

Technologische wetenschappen & engineering

Technologische wetenschappen & mechatronica

Biotechnieken

Elektromechanische technieken

Mechanische technieken

Houttechnieken

Hout

Mechanica


Taal en cultuur
Latijn
Taal en communicatie

Studieaanbod 3de graad

Het studieaanbod voor de 3de graad is onder voorbehoud.

 

DomeinenFinaliteiten
Finaliteit doorstroom (D)Dubbele finaliteit (D/A)Finaliteit arbeidsmarkt (A)
domeinoverschrijdend (ASO)domeingebonden (TSO)TSOBSO

Economie en organisatie
Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
Bedrijfswetenschappen

Commerciële organisatie
Onthaal, organisatie en sales

Land- en tuinbouw
Biotechnologische en chemische wetenschappen
Agrotechnieken Dier

 
Natuur- en groentechnieken
Dier en milieu

 
Groenaanleg en -beheer

Maatschappij en welzijn
Humane wetenschappen
Welzijnswetenschappen
Gezondheidszorg

 
Opvoeding en begeleiding
Haarverzorging

 
Schoonheidsverzorging

 
Basiszorg en ondersteuning

 
Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Sport
Sportwetenschappen
Sportbegeleiding

STEM
Wetenschappen-wiskunde
Technologische wetenschappen en engineering

 
Bouw- en houtwetenschappen

 
Mechatronica
Biotechnologische en chemische technieken

 
Elektromechanische technieken

 
Houttechnieken

 
Mechanische vormgevingstechieken
Binnen- en buitenschrijnwerk

 
Binnenschrijnwerk en interieur

 
Lassen-constructie

 
Mechanische vormgeving

Taal en cultuur
Latijn-moderne talen
Latijn-wiskunde
Taal en communicatie